Inschrijven nieuwsbrief:

MR

De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt; een orgaan voor medezeggenschap of anders gezegd inspraak. De MR vertegenwoordigt de belangen van de ouders, leerkrachten en leerlingen. Het gaat de MR maar om een ding; het belang van de school zo breed mogelijk vertegenwoordigen.

De MR geeft adviezen en beslist mee. De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

Vanuit de Christophoor nemen de volgende mensen plaats in de MR:

Vanuit personeel:

  • Danny Kruize (leerkracht groep 6/7)
  • Jeffrey van Uunen (ICT- coördinator / leerkracht groep 5 en 7)
  • Loraine Stol (leerkracht groep 1/2 B en 3B)

Vanuit de ouders:

  • Manon Bouwman moeder van Baer (groep 3a)
  • Suzan Versloot-Vink moeder van Ricky (groep 5/6)
  • Madelon van Keeren moeder van Elin (groep 4a) en Ilza (groep 1/2c)

De MR komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar, de vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.
De notulen van de vergaderingen staan in de teamkamer ter beschikking voor inzage.

Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de MR. Dit kan via het volgende e-mailadres: j.vanuunen@christophoor.nl met als onderwerp: MR

 

Schoolgids

Ambrasoft

Online software voor kinderen in het basis- en speciaal onderwijs. Dagelijks gebruikt op meer dan 5.100 basisscholen.

Lees meer

Agenda

Sluiten