Inschrijven nieuwsbrief:

LekkerFit

Lekker Fit is een initiatief van de Gemeente Rotterdam. Het programma is gemaakt door Sport en Cultuur in samenwerking met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst en dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving. Het programma heeft als doel de kinderen te stimuleren tot meer bewegen en gezonde voeding. Op meer dan 80 basisscholen in Rotterdam is het programma aan de gang. Het streven is naar 3 beweegmomenten per week. Het programma is voornamelijk bedoeld voor de groepen 3 t/m 8, maar op onze school krijgen de groepen 1 en 2 ook minimaal één keer per week gymles van een vakleerkracht.

Extra beweging tijdens en na schooltijd
Kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen extra gymlessen aangeboden. Er worden ook na schooltijd verschillende sport- en spelactiviteiten georganiseerd. De extra lessen vinden plaats in de gymzaal van de W.O.Z maar ook buiten, bijvoorbeeld op het schoolplein of op trapveldjes in de buurt. Ook worden er regelmatig clinics gegeven in diverse takken van sport.

 1. De gymleraar nieuwe stijl
  De lessen tijdens en na schooltijd worden gegeven door twee professionele gymleraren, meester Jeroen en meester Nathan. Deze zijn speciaal voor de school aangesteld in dienst van Sport en Cultuur.
 2. Lespakket ‘Lekker Fit!’
  Kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen het lespakket ‘Lekker Fit!’. In dit lespakket komen drie onderwerpen aan bod: bewegen, voeding en gezonde keuzes. De groepsleerkracht geven de theorielessen. Bij elke les hoort een werkboekje, zodat ook de ouders er bij worden betrokken. Na elke theorieles volgt een gymles die aansluit bij datgene wat in de groepsles is behandeld.
 3. De Eurofittest
  Eenmaal per jaar wordt in de groepen 3 t/m 8 de zogenaamde Eurofittest afgenomen. Met deze test doen de kinderen eenvoudige oefeningen om de conditie, kracht en het uithoudingsvermogen te meten. Ook wordt naar de lengte en het gewicht van de kinderen gekeken. Dit alles komt op een formulier en wordt meegegeven met het ‘Lekker Fit!’-rapport.
 4. Fitmeter
  De vakleerkracht registreert en stimuleert met behulp van de Fitmeter deelname van kinderen aan de diverse activiteiten in het kader van Lekker Fit. Hij brengt daarmee resultaten en positieve effecten in kaart. Afhankelijk van de mate van deelname van een school verdient de school een sportieve prijs en stimuleert de Fitmeter kinderen om ook buiten de activiteiten van de school te sporten. Daarnaast bestaat de Fitmeter uit diverse communicatiemiddelen richting de drie belangrijk doelgroepen: kinderen, ouders en scholen.
 5. Hulp en advies door de (school)voedingsdeskundige
  Tegenwoordig is advies van een voedingsdeskundige heel gewoon. De GGD vindt het belangrijk dat dit ook op scholen gebeurt. Daarom werken op veel basisscholen voedingsdeskundigen.
  Ook onze school heeft een eigen voedingsdeskundige. Als uit de Eurofittest blijkt dat het BMI van uw kind boven het gemiddelde ligt is het mogelijk dat u een brief krijgt. U krijgt dan de mogelijkheid om met uw kind op school langs te gaan bij de voedingsdeskundige. Hij/zij zal de lengte en gewicht van uw kind controleren en stelt zo nodig met u een plan op.
  Uw kind krijgt géén dieet en het gaat niet om afvallen! Samen bekijkt u hoe u uw zoon/dochter gezonde gewoontes mee kunt geven waar uw kind direct voordeel van heeft.
  Het gesprek met de voedingsdeskundige is kosteloos en vindt plaats op school in een ruimte met privacy. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze vakleerkrachten gymnastiek: Nathan Vlassak en  Jeroen Noordermeer
 6. De Rotterdamse Jeugdmonitor
  De Rotterdamse Jeugdmonitor is een onderzoeksinstrument en is bedoeld om de gezondheid van kinderen van 0 t/m 19 jaar te onderzoeken. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst verzamelt deze resultaten.

Bij dit alles hechten wij waarde aan de privacy van uw kind. Daarom zullen wij de uitslagen van de Eurofittest niet openlijk publiceren. Ook als een kind kampt met overgewicht zullen wij dit uiteraard niet publiceren, maar u persoonlijk berichten door middel van een brief.

Deelname aan toernooien of naschoolse activiteiten:

Ieder jaar worden er toernooien georganiseerd voor de kinderen van groep 5 t/m 8. In verschillende sport categorieën kunnen de kinderen deelnemen, van voetbal tot schaken. Uw kind kan zich hiervoor opgeven d.m.v. een inschrijfformulier.

Ook zijn er naschoolse sportactiviteiten voor de kinderen uit groep 3 t/m 8. In blokken van een aantal weken zijn de kinderen na schooltijd, onder professionele begeleiding, bezig met sporten en bewegen. Tijdens deze activiteiten wordt er dieper ingegaan op een bepaalde sport of zelfs levensstijl.

Meer informatie over wat er wordt aangeboden en data ’s en volgt via een brief.

Inschrijvingen voor toernooien en  activiteiten verlopen altijd via een inschrijfbief. Deze kunt u krijgen van meester Jeroen of meester Nathan, of downloaden van de site, uitprinten en inleveren op school. U kunt deze ook mailen naar Lekkerfit@christophoor.nl.

 

Schoolgids

Ambrasoft

Online software voor kinderen in het basis- en speciaal onderwijs. Dagelijks gebruikt op meer dan 5.100 basisscholen.

Lees meer

Agenda

Sluiten