Inschrijven nieuwsbrief:

Inschrijven

Wanneer u op zoek bent naar een goede basisschool bent u uiteraard van harte welkom op de Christophoor. Tijdens een kennismakingsgesprek vertellen wij u  en uw kind graag van alles over onze school en ons onderwijs en kunt u al uw vragen stellen. Wij laten u de school zien en natuurlijk kunt u ook een kijkje nemen in één of meerdere groepen. Na afloop van dit gesprek krijgt u onze schoolgids mee naar huis, zodat u allerlei praktische informatie op uw gemak nog eens na kunt lezen. Vindt u de Christophoor de juiste school voor uw zoon of dochter? Dan schrijven wij uw kind graag in!

Bij de inschrijving hebben wij nodig:

  • de opleidingsgegevens van de ouder(s): wat is de hoogste opleiding die u heeft gevolgd;
  • het pasje van de ziektekostenverzekering van uw kind; hiervan maken wij een kopie;
  • het paspoort van één van de ouders; ook hiervan maken wij een kopie.

U kunt altijd bij ons binnenlopen voor een kennismakingsgesprek of inschrijving. Wanneer er op dat moment niemand beschikbaar is, maken wij graag direct een afspraak met u. U kunt ook vooraf telefonisch of via de mail een afspraak met ons maken. Dan weet u zeker dat wij op uw komst rekenen en uitgebreid de tijd voor u kunnen nemen!

Medicijnprotocol

Bij de inschrijving vragen we u tevens naar medische bijzonderheden over uw kind. Het is van groot belang dat wij op school op de hoogte zijn van bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën of andere zaken die met de gezondheid van uw zoon of dochter te maken hebben. Deze gegevens worden ieder schooljaar gecontroleerd en waar nodig gewijzigd en/of aangevuld. In principe zijn leerkrachten niet bevoegd tot medisch handelen of het toedienen van medicijnen.

Wanneer het medisch noodzakelijk is dat bepaalde medicijnen onder schooltijd worden toegediend, kunnen ouders aan de schoolleiding vragen of een leerkracht deze middelen kan verstrekken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld medicatie voor ADHD, een antibioticumkuur, een inhalator voor astmapatiëntjes en dergelijke. Er moet dan een schriftelijke overeenkomst worden gesloten. Het formulier dat daarvoor moet worden ingevuld en ondertekend krijgt u bij de directie. Kinderen mogen geen medicijnen meebrengen of innemen zonder dat de leerkracht hiervan op de hoogte is gesteld, ook niet wanneer het bijvoorbeeld slechts om een hoestdrankje of neusdruppels gaat.

Verandering van school

Wanneer een kind van school verandert, dienen de ouders dit persoonlijk te melden bij de groepsleerkracht en de directie. De directie verzorgt het uitschrijvingsbewijs. We sturen dat naar de nieuwe school van uw kind. Het uitschrijvingsbewijs is nodig om een leerling op een andere school te kunnen inschrijven. De groepsleerkracht vult een onderwijskundig rapport in dat samen met de resultaten van het leerlingvolgsysteem naar de volgende school wordt opgestuurd. Dit rapport met bijlagen is natuurlijk ter inzage voor de ouders.

 

Schoolgids

Ambrasoft

Online software voor kinderen in het basis- en speciaal onderwijs. Dagelijks gebruikt op meer dan 5.100 basisscholen.

Lees meer

Agenda

Sluiten