Inschrijven nieuwsbrief:

De wereld op Zuid

De Christophoor is gehuisvest in het prachtige gebouw van de Wereld op Zuid (WOZ). Samen met de Toermalijn (openbare basisschool), Stichting SMWR (School Maatschappelijk Werk Rijnmond), KSH (Kinder Service Hotels voor kinderopvang) en Pameijer (Opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking) wordt binnen de WOZ samengewerkt om kinderen van 0 tot 12 jaar te bieden wat zij nodig hebben.

Kinderopvang
Veel van onze kinderen zitten bij KinderServiceHotels op de voor- en/ of naschoolse opvang. Een, voor ouders, ideale samenwerking: de school en de opvang onder één dak!

www.kinderservicehotels.nl

Bibliotheek
In de centrale hal zit een voormalige vestiging van de Bibliotheek Rotterdam. Het beheer van deze bibliotheek ligt nu in handen van de Wereld op Zuid zelf. Indien u geïnteresseerd bent in het lenen van boeken voor uw kind, kunt u bij de balie om meer informatie vragen.

Zorg
In de Wereld op Zuid kunt u met uw kind ook terecht bij de volgende specialisten:

  • logopedie;
  • fysiotherapie;
  • CJG;
  • schoolmaatschappelijk werk.

Pameijer
Waar wij veel waarde aan hechten in de samenwerking binnen de WOZ, is de integratie van de kinderen van Pameijer. Wij vinden het belangrijk om kinderen samen te laten spelen en leren. Om deze reden bekijken wij jaarlijks de mogelijkheden om activiteiten samen met een of meerdere kinderen van Pameijer plaats te laten vinden. Kinderen met een beperking doen mee in de samenleving! 

Meer info: www.dewereldopzuid.nl

 

Schoolgids

Ambrasoft

Online software voor kinderen in het basis- en speciaal onderwijs. Dagelijks gebruikt op meer dan 5.100 basisscholen.

Lees meer

Agenda

Sluiten