Inschrijven nieuwsbrief:

Dalton

Wij zijn een, door de Nederlandse Daltonvereniging gecertificeerde, Daltonschool.

Wij hechten veel waarde aan de pijlers van het daltononderwijs:

  • Samenwerking
  • Zelfstandigheid
  • Eigen verantwoordelijkheid

Kinderen op de Christophoor zijn, samen met de leerkracht, verantwoordelijk voor hun leerproces. De leerkracht geeft op drie niveaus duidelijke instructie aan de kinderen. Instructie op basisniveau voor kinderen die na uitleg goed aan hun taken kunnen werken, intensieve instructie voor kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met rekenen of lezen en verdiepte instructie voor kinderen voor wie de basisstof te gemakkelijk of niet uitdagend genoeg is. Zelfstandig werken neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. De kinderen zijn zelfstandig en kunnen goed samenwerken. Samenwerken aan projecten, samen lezen en samen zorgen voor het naleven van de schoolregels, zijn belangrijke waarden op de Christophoor. 

Wilt u meer informatie over Dalton? Klik hier

Dalton

 

Schoolgids

Ambrasoft

Online software voor kinderen in het basis- en speciaal onderwijs. Dagelijks gebruikt op meer dan 5.100 basisscholen.

Lees meer

Agenda

Sluiten